Boka rum

Grundarens farfarsfarfar, Carl Fredrik Hellsten hade, vid sidan av sitt arbete som bergsman, en gästgivaregård med tillhörande pensionat i Ljusnarsberg i Bergslagen. Denna hade han ärvt av sin far.

År 1871, vid tiden efter den stora hungersnöden i Sverige, beslutade han sig för att lämna denna rörelse och flytta till Stockholm. Han sökte en säkrare utkomst och en möjlighet för sönerna att studera.

Hans första tanke var att starta ett litet hotell i Stockholm, men verkligheten ville annorlunda. Familjen bodde i Adolf Fredriks församling, på Kammakargatan. Carl Fredriks son Johan, som sedemera blev bokförläggare, kom att ha sitt hem just på Luntmakargatan, den gata där Hotel Hellsten idag är belägen.

År 2004, 130 år senare, öppnar Hotel Hellsten sina dörrar för att fullfölja en familjetradition.Luntmakargatan 68, Stockholm, hotel@hellsten.se, tel: +4686618600